جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / آموزش پزشکی کتاب هدیه دهید

آموزش پزشکی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: برنامه ریزی درسی (1)، ارزشیابی و ارزیابی آموزشی (1)، نظریه های یادگیری و روش های تدریس و یادگیری (1)، پژوهش در آموزش (1)، مدیریت آموزشی (1)، زبان عمومی (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و پنجاه و ششم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – از نظر افلاطون،‌ تسلط نيروهاي برتر انساني بر نيروهاي فروتر اشاره به کدام هنر اخلاقي دارد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) خويشتن داري   
2) جرات
3) دانايي
4) دادگري
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در مدينه فاضله افلاطون انتخاب حاکم بر
... بیشتر