جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری آموزش و پرورش ابتدایی کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری آموزش و پرورش ابتدایی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: روش تدریس فارسی، اصول و مبانی آموزش و پرورش، روانشناسی تربیتی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).