جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری آموزش هنرهای تجسمی (ارتباط تصویری - نقاشی - گرافیک) - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری آموزش هنرهای تجسمی (ارتباط تصویری - نقاشی - گرافیک) - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مبانی هنرهای تجسمی، مکاتب هنری ایران و جهان، طراحی، اصول و هنر گرافیک، هنرهای سنتی، عکاسی، مبانی تصویرسازی، صفحه آرایی، تاریخ هنر ایران و جهان (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).