جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری آموزش علوم تجربی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری آموزش علوم تجربی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: شیمی عمومی، فیزیک و آزمایشگاه، زیست شناسی «سلولی - ملکولی - جانورشناسی - گیاه شناسی»، زمین شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).