جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / آموزش زبان ژاپنی کتاب هدیه دهید

آموزش زبان ژاپنی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: دستور زبان و درک زبان ژاپنی، واژگان و حروف کانچی، درک مطلب شنیداری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).