جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری آموزش ریاضی کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری آموزش ریاضی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی عمومی و معادلات دیفرانسیل، هندسه، آمار و احتمال (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).