جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری آموزش دینی و عربی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری آموزش دینی و عربی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آشنایی با علوم قرآنی، آموزش زبان عربی، اصول عقاید (توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت و ولایت)، فلسفه و منطق (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).