جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری آموزش حرفه و فن - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری آموزش حرفه و فن - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مباحث نظری کارگاه عمومی صنعت «1»، برق و مکانیک، مباحث نظری کارگاه عمومی صنعت «2»، چوب و ساختمان، مباحث نظری کارگاه کشاورزی، مباحث نظری کارگاه خدمات (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).