جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / آموزش بهداشت کتاب هدیه دهید

آموزش بهداشت

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: آموزش بهداشت و تکنولوژی آموزشی (3)، روانشناسی (2)، بهداشت عمومی (3)، جامعه شناسی (2)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و سی و دوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – از امراي اندلس که در دين داري و تقوي،‌ وي را به عمربن عبدالعزيز تشبيه کرده اند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) حکم المستنصر   
2) هشام بن عبدالرحمن
3) عبدالرحمن ناصر
4) عبدالرحمن داخل
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – مرکز حکومت بين
... بیشتر