جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت کتاب هدیه دهید

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (2)، اصول و فلسفه آموزش بهداشت وارتقای سلامت(3)،تکنولوژی آموزشی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (2)، جامعه شناسی سلامت (2)، روانشناسی سلامت (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و سی و چهارم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به طور معمول سيستي سرکوز عصبي و سيستي سرکوز چشمي در انسان ناشي از کدام يک از لاروهاي زير است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) سيستي سرکوس بويس
2) سيستي سرکوس تنيا کوليس
3) سيستي سرکوس اوويس
4) سيستي سرکوس سلولوزه

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از طريق کدام يک از روش هاي انتقال توکسوپلاسما مي
... بیشتر