جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز آموزش بهداشت - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز آموزش بهداشت - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصدم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام حيوانات تخمک گذاري از نوع القايي است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) بز، شتر، گربه
2) سگ، شتر، گاو
3) گربه، شتر، خرگوش
4) گوسفند، خرگوش، گربه
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «3»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت
... بیشتر