جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / کاردانی به کارشناسی سراسری آمار - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی به کارشناسی سراسری آمار - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات عمومی 1 و 2، روش های آماری، رگرسیون و نمونه گیری 1، آمار و احتمال مقدماتی، احتمال و کاربرد آن (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).