جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / دکتری سراسری نیمه متمرکز آمار زیستی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری سراسری نیمه متمرکز آمار زیستی - سوالات، جزوات، منابع و ...سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و هفتاد و نهم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در يک فاصله زماني مناسب، اگر درجه حرارت محيط 20 درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي هوا 50 درصد باشد، ميزان رطوبت تعادل چوب تقريباً چند درصد است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) 9
2) 12
3) 14
4) 50
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «1»
 
- سوال 2 از
... بیشتر