جزوه دانشگاهی / مجموعه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

مجموعه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شامل گرایش های مجموعه مرتع و آبخیزداری، علوم و مهندسی آب، مجموعه زراعت و اصلاح نباتات، اقتصاد کشاورزی، علوم و مهندسی باغبانی، ترویج و آموزش کشاورزی، علوم و مهندسی جنگل، مجموعه مدیریت حاصلخیزی؛ زیست فناوری و منابع خاک، مجموعه علوم دام و طیور، علوم و مهندسی شیلات، مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی، علوم و مهندسی صنایع غذایی، حشره شناسی کشاورزی، بیماری شناسی گیاهی، علوم و مهندسی محیط زیست، مهندسی مکانیک بیوسیستم، مدیریت و کنترل بیابان، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، اکوهیدرولوژی، بیوتکنولوژی کشاورزی، توسعه روستایی، شناسایی و مبارزه با علف های هرز، مدیریت کشاورزی و مهندسی فضای سبز می باشند. جزوه های این رشته، درس هایی چون آزمایشگاه خاک، آلودگی محیط زیست، جنگلداری، زراعت تکمیلی، عرصه پراکنش گیاهان، گیاهان دارویی، مدیریت کشاورزی، آزمایشگاه گیاهشناسی و غیره را در بر می گیرد. این جزوات که مربوط به اساتید گروه های مختلف می باشند، مورد تایید دانشگاه ها بوده و همراه با ذکر تعداد صفحات در سایت قرار داده شده اند.
همچنین می توانید نمونه سوالات، منابع و سایر خدمات مربوط به رشته مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را ازبخش نمونه سوالات دکتری و کارشناسی ارشد به صورت رایگان دریافت نمایید.
نام جزوه
تصویر
سال
قیمت
حجم فایل
تعداد صفحه
نویسنده
دانشگاه
دریافت
جزوه دانشگاهی - آزمایشگاه خاک
---
1393
50,000 ريال
5.45MB / PDF
52
حافظ گلستانی فر
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
جزوه دانشگاهی - عرصه پراکنش گیاهان (The Area Or Field Plants)
 عرصه پراکنش گیاهان (The Area Or Field Plants)
1399
50,000 ريال
16.6MB / PDF
86
برگرفته از منابع، کتب و جزوات اساتید
جزوه دانشگاهی - گیاهان دارویی
---
1395
50,000 ريال
2.58MB / PDF
79
برگرفته از منابع و کتب
جزوه دانشگاهی - مدیریت کشاورزی - محیط زیست روستاها
---
تابستان 1391
140,000 ريال
8.45MB / PDF
331
دکتر محمد رضوانی - مریم روستایی
پیام نور
جزوه دانشگاهی - مدیریت کشاورزی - مدیریت تولید و فعالیت های کشاورزی
 مدیریت کشاورزی - مدیریت تولید و فعالیت های کشاورزی
1399
120,000 ريال
9.94MB / PDF
292
دکتر افسانه نیکوکار
پیام نور
جزوه دانشگاهی - مفاهیم نظری آزمایشگاه گیاهشناسی
---
1395
20,000 ريال
1.58MB / PDF
5
فرشته شیخ حسن
برگرفته از منابع و کتب