جزوه دانشگاهی / مجموعه مهندسی منابع انرژی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

مجموعه مهندسی منابع انرژی

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه مهندسی منابع انرژی شامل گرایش های سیستم های انرژی، فناوری های انرژی و انرژی و محیط زیست می باشند. این جزوه ها درس های انرژی زمین گرمایی و غیره را شامل می شوند. جزوات این رشته توسط اساتید دانشگاه های معتبر بر اساس کتب و منابع دانشگاهی گردآوری و تالیف شده اند. تعداد صفحات هریک از این جزوه ها در جدول زیر ذکر شده است.
همچنین می توانید نمونه سوالات، منابع، پاسخنامه ها و سایر خدمات مربوط به رشته مهندسی منابع انرژی را از بخش های دکتری و کارشناسی ارشد به صورت رایگان دریافت نمایید.
نام جزوه
تصویر
سال
قیمت
حجم فایل
تعداد صفحه
نویسنده
دانشگاه
دریافت
جزوه دانشگاهی - انرژی زمین گرمایی
 انرژی زمین گرمایی
1399
30,000 ريال
26.8MB / PDF
32
برگرفته از کتب و جزوات اساتید معتبر دانشگاه