جزوه دانشگاهی / مجموعه مهندسی مدیریت پروژه به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

مجموعه مهندسی مدیریت پروژه

جزوات دانشگاهی رشته مهندسی مدیریت پروژه شامل دروس اجباری مدیریت سرمایه گذاری و تامین مالی طرح ها، روش شناسی و استانداردهای مدیریت پروژه، اصول مذاکرات و مدیریت قراردادها، مدیریت منابع انسانی و رفتار در سازمان های پروژه محور، اصول و نظریه های سازمان و مدیریت می باشند. این جزوه ها درس های نرم افزارهای متره و برآورد و غیره را شامل می شوند. جزوات این رشته توسط اساتید دانشگاه های معتبر بر اساس کتب و منابع دانشگاهی گردآوری و تالیف شده اند. تعداد صفحات هریک از این جزوه ها در جدول زیر ذکر شده است.
همچنین می توانید نمونه سوالات، منابع، پاسخنامه ها و سایر خدمات مربوط به رشته مدیریت پروژه را از بخش های دکتری و کارشناسی ارشد به صورت رایگان دریافت نمایید.
نام جزوه
تصویر
سال
قیمت
حجم فایل
تعداد صفحه
نویسنده
دانشگاه
دریافت
جزوه دانشگاهی - نرم افزارهای متره و برآورد
 نرم افزارهای متره و برآورد
1399
70,000 ريال
22.8MB / PDF
118
مهندس فاطمه جاذبی
پیام نور