مجموعه شیمی

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه شیمی شامل گرایش های شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه، شیمی کاربردی، فیتوشیمی، نانوشیمی، آموزش شیمی، پیشرانه، شیمی پلیمر، شیمی دارویی، شیمی کاتالیست، شیمی دریا و شیمی و فناوری اسانس می باشند. این جزوه ها درس های شیمی فیزیک، شیمی و آزمایشگاه شیمی، کربوهیدرات ها و غیره را شامل می شوند. جزوات این رشته توسط اساتید دانشگاه های معتبر بر اساس کتب و منابع دانشگاهی گردآوری و تالیف شده اند. تعداد صفحات هریک از این جزوه ها در جدول زیر ذکر شده است.
همچنین می توانید نمونه سوالات، منابع، پاسخنامه ها و سایر خدمات مربوط به رشته شیمی را از بخش های دکتری و کارشناسی ارشد به صورت رایگان دریافت نمایید.
نام جزوه
تصویر
سال
قیمت
حجم فایل
تعداد صفحه
نویسنده
دانشگاه
دریافت
جزوه دانشگاهی - خوردگی خارجی فلزات و روش های کنترل آن
 خوردگی خارجی فلزات و روش های کنترل آن
1399
120,000 ريال
3.15MB / PDF
56
آموزش مکانیک و توربین
مجتمع آموزش فنون شهید مجدزاده
جزوه دانشگاهی - شیمی و آزمایشگاه شیمی
---
1395
30,000 ريال
294KB / PDF
10
مهندس مینائی فر
برگرفته از منابع و کتب
جزوه دانشگاهی - کربوهیدرات ها
---
1394
30,000 ريال
1.12MB / PDF
25
برگرفته از منابع و کتب
جزوه دانشگاهی - نانو
 نانو
1399
100,000 ريال
5.82MB / PDF
40
خانم موسوی نژاد و قدرتیان
تگستان