مجموعه ریاضی

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه ریاضی شامل گرایش های ریاضی محض (جبر، آنالیز و هندسه توپولوژی)، ریاضی کاربردی (آنالیز عددی، بهینه سازی، رمز و کد، ریاضی مالی و معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی)، آموزش ریاضی و محاسبات نرم (ساختارهای جبر منطقی) می باشند. این جزوه ها درس های جبر، ریاضیات، روش های انتگرال گیری و محاسبه تقریبی آن، سری فوریه، شمارش و احتمال و غیره را شامل می شوند. جزوات این رشته توسط اساتید دانشگاه های معتبر بر اساس کتب و منابع دانشگاهی گردآوری و تالیف شده اند. تعداد صفحات هریک از این جزوه ها در جدول زیر ذکر شده است.
همچنین می توانید نمونه سوالات، منابع، پاسخنامه ها و سایر خدمات مربوط به رشته ریاضی را از بخش های دکتری و کارشناسی ارشد به صورت رایگان دریافت نمایید.
نام جزوه
تصویر
سال
قیمت
حجم فایل
تعداد صفحه
نویسنده
دانشگاه
دریافت
جزوه دانشگاهی - روش های انتگرال گیری
 روش های انتگرال گیری
1393
30,000 ريال
1.38MB / PDF
30
استاد محسن کیان
برگرفته از منابع و کتب
جزوه دانشگاهی - ریاضیات (مجموعه ها)
---
1395
30,000 ريال
775KB / PDF
20
برگرفته از منابع و کتب
جزوه دانشگاهی - سری فوریه
---
1394
20,000 ريال
303KB / PDF
11
برگرفته از منابع و کتب
جزوه دانشگاهی - شمارش و احتمال
---
1395
30,000 ريال
845KB / PDF
26
برگرفته از منابع و کتب
جزوه دانشگاهی - محاسبه تقریبی انتگرال
---
1395
20,000 ريال
184KB / PDF
6
برگرفته از منابع و کتب