مجموعه حسابداری

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه حسابداری شامل گرایش های حسابداری، حسابرسی و حسابداری مدیریت می باشند. این جزوه ها درس های آشنایی با بورس اوراق بهادار، اصول تنظیم و کنترل بودجه، اصول حسابرسی، پول و ارز و بانکداری، حسابداری صنعتی، حسابداری مدیریت، حسابداری میانه، حسابرسی، کارگاه حسابداری، مباحث جاری در حسابدایر، مدیریت مالی و غیره را شامل می شوند. جزوات این رشته توسط اساتید دانشگاه های معتبر بر اساس کتب و منابع دانشگاهی گردآوری و تالیف شده اند. تعداد صفحات هریک از این جزوه ها در جدول زیر ذکر شده است.
همچنین می توانید نمونه سوالات، منابع، پاسخنامه ها و سایر خدمات مربوط به رشته حسابداری را از بخش های دکتری و کارشناسی ارشد به صورت رایگان دریافت نمایید.
نام جزوه
تصویر
سال
قیمت
حجم فایل
تعداد صفحه
نویسنده
دانشگاه
دریافت
جزوه دانشگاهی - اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی
---
1391
50,000 ريال
2.23MB / PDF
61
دکتر اکبر صفدری
آزاد اسلامی کرج
جزوه دانشگاهی - اصول حسابرسی 2
---
1393
70,000 ريال
3.49MB / PDF
117
علیرضا اسلام پور
برگرفته از منابع و کتب
جزوه دانشگاهی - بانکداری داخلی 1
---
1398
50,000 ريال
5.36MB / PDF
80
محمدرضا خانی
برگرفته از منابع و کتب
جزوه دانشگاهی - پول، ارز و بانکداری
---
1392
30,000 ريال
1.41MB / PDF
22
برگرفته از منابع و کتب
جزوه دانشگاهی - حسابداری صنعتی 1
 حسابداری صنعتی 1
1399
30,000 ريال
8.08MB / PDF
48
استاد رحیمی
آزاد اسلامی اهواز
جزوه دانشگاهی - حسابداری میانه 2
---
1395
50,000 ريال
6.9MB / PDF
72
برگرفته از منابع و کتب
جزوه دانشگاهی - کارگاه حسابداری
---
1394
30,000 ريال
2.16MB / PDF
20
محمد سلیمانیان
آزاد اسلامی تویسرکان
جزوه دانشگاهی - مباحث جاری در حسابداری
---
1392
30,000 ريال
1.25MB / PDF
32
حبیب جعفرپور
پیام نور آذرشهر
جزوه دانشگاهی - مدیریت مالی
---
1397
70,000 ريال
7.95MB / PDF
100
دکتر رضا مناجاتی
صنعتی شریف
جزوه دانشگاهی - مدیریت مالی 2
---
1392
50,000 ريال
2.23MB / PDF
56
حبیب جعفرپور
پیام نور آذرشهر