جزوه دانشگاهی / مجموعه الهیات و معارف اسلامی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

مجموعه الهیات و معارف اسلامی

جزوات دانشگاهی رشته مجموعه الهیات شامل گرایش های علوم قرآنی، فقه و حقوق، فلسفه و کلام و ادیان می باشند. این گرایش های شامل زیر مجموعه های زیر هستند: رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی - گرایش علوم قرآنی شامل علوم قرآن و حدیث، علوم قرآن، علوم حدیث (اقتصاد اسلامی، تفسیر اثری، نهج البلاغه و کلام و عقاید)، نهج البلاغه (اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی، اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی و اصول الدین و معارف علوی)، تفسیر و علوم قرآن و علوم و فنون قرائات است. رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی - گرایش فقه و حقوق شامل فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی، فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی، فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، مذاهب فقهی، فقه سیاسی و فقه و حقوق خانواده است. رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی - گرایش فلسفه و کلام شامل فلسفه و کلام اسلامی (فلسفه اسلامی و کلام اسلامی)، کلام تطبیقی، عرفان اسلامی، مذاهب اسلامی، دین شناسی، شناخت اندیشه های امام خمینی ره، شیعه شناسی (کلام، تاریخ و جامعه شناسی)، فرق تشیع، فلسفه و حکمت اسلامی، کلام اسلامی، کلام امامیه، کلام شیعه، حکمت هنر اسلامی و منطق فهم دین است. رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی - گرایش ادیان شامل ادیان و عرفان، تاریخ تمدن و ملل اسلامی، عرفان اسلامی، ادیان ابراهیمی، ادیان غیر ابراهیمی، تصوف و عرفان اسلامی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی و عرفان تطبیقی است. رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی - مخصوص اهل تسنن شامل فقه شافعی، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی، فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی و فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی است. این جزوه ها درس های تاریخ اجتماعی شیعه، تاریخ اسلام در مصر و شام، تاریخ فلسفه اسلامی، زبان تخصصی، وضع کنونی جهان اسلام و غیره را شامل می شوند. جزوات این رشته توسط اساتید دانشگاه های معتبر بر اساس کتب و منابع دانشگاهی گردآوری و تالیف شده اند. تعداد صفحات هریک از این جزوه ها در جدول زیر ذکر شده است.
همچنین می توانید نمونه سوالات، منابع، پاسخنامه ها و سایر خدمات مربوط به رشته الهیات و معارف اسلامی را از بخش های دکتری و کارشناسی ارشد به صورت رایگان دریافت نمایید.
نام جزوه
تصویر
سال
قیمت
حجم فایل
تعداد صفحه
نویسنده
دانشگاه
دریافت
جزوه دانشگاهی - تاریخ اجتماعی شیعه
---
1395
70,000 ريال
5.03MB / PDF
134
سیده سوسن فخرائی
پیام نور مرکز بین الملل قشم
جزوه دانشگاهی - متون عرفانی به زبان خارجی 2 (Mystic Texts 2)
---
1395
50,000 ريال
3.46MB / PDF
63
دکتر علیرضا جلالی
پیام نور اصفهان