جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / نکات کلیدی کارشناسی ارشد آزاد آمار کتاب هدیه دهید

نکات کلیدی کارشناسی ارشد آزاد آمار

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - نکات کلیدی درس آمار که شامل مهمترین مباحث برگرفته از کتب و منابع اصلی آمار کارشناسی ارشد آزاد، کارشناسی ارشد سراسری و کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور می باشد، اساسی ترین و ضروری ترین نکاتی را که داوطلب با توجه به آزمون های ادوار گذشته به آن ها نیاز دارد، در بر می گیرد. این جزوه که شامل 72 صفحه می باشد، از سری جزواتی است که به کلیه داوطلبان و متقاضیان رشته گرایش های مختلف از جمله علوم اقتصادی، مدیریت، حسابداری، روانشناسی و ... توصیه می گردد.

سال : 1396
نوع : نکات کلیدی
مشخصات فایل : 1.96MB / PDF
قیمت : 70,000 ريال