جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / نکات کلیدی سوالات مهم کارشناسی ارشد آزاد بیوشیمی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

نکات کلیدی سوالات مهم کارشناسی ارشد آزاد بیوشیمی

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه بیوشیمی که از دو بخش نکات کلیدی و سوالات مهم تشکیل شده است، شامل مهمترین مباحث برگرفته از کتب و منابع اصلی کارشناسی ارشد آزاد، کارشناسی ارشد سراسری، کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور و کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به همراه نکات اساسی استخراج شده از آزمون های ادوار گذشته و نمونه سوالات این آزمون هاست. مباحث اصلی مطرح شده در این جزوه شامل آب و الکترولیت ها - اکسیداسیون بیولوژی، ساختار قندها، متابولیسم قندها، ساختار اسیدهای آمینه و پروتئین ها، متابولیسم اسیدهای آمینه، آنزیم ها، ساختار لیپیدها، متابولیسم لیپیدها، ساختار اسیدهای نوکلئیک و متابولیسم نوکلئوتیدها؛ هورمون ها و ویتامین ها می باشند که به صورت خلاصه بیان گردیده اند. این جزوه مشتمل بر 308 نکته کلیدی و 352 تست و نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی است که در 122 صفحه گنجانده شده اند. این جزوه از سری جزواتی است که به کلیه داوطلبان و متقاضیان رشته گرایش های زیست شناسی توصیه می گردد.

سال : 1396
نوع : نکات کلیدی و سوالات مهم
مشخصات فایل : 3.89MB / PDF
قیمت : 130,000 ريال