جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / سوالات مهم کارشناسی ارشد سراسری متون تخصصی حقوق به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات مهم کارشناسی ارشد سراسری متون تخصصی حقوق

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - سوالات چهارگزینه ای درس متون حقوقی شامل سوالات مربوط به بخش گرامر، واژگان و درک مطلب است که با ذکر سال مربوط به هر سوال در جزوه قرار داده شده اند. این سوالات که مربوط به آزمون های ادوار گذشته دانشگاه های سراسری و آزاد می باشند، همراه با پاسخنامه بوده و برای کلیه داوطلبانی که متقاضی شرکت در آزمون های کارشناسی ارشد سراسری، آزاد و پیام نور هستند کاربرد دارد. این جزوه که از سوالات مهم درس متون تخصصی حقوق گردآوری شده است، شامل 39 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : سوالات مهم
مشخصات فایل : 1.63MB / PDF
قیمت : 50,000 ريال