جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / خلاصه کتاب دکتری سراسری نیمه متمرکز کاتلر در مدیریت بازار به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

خلاصه کتاب دکتری سراسری نیمه متمرکز کاتلر در مدیریت بازار

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1397 - خلاصه کتاب کاتلر در مدیریت بازار نوشته فیلیپ کاتلر و ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد، شامل 7 فصل و 37 صفحه می باشد. این کتاب که دربرگیرنده مباحث بازاریابی راهبردی بر پایه مدیریت بازار در رده جهانی، شناسایی فرصت های بازار و تنظیم پیشنهاد بر پایه ارزش های هدف گرفته شده، ایجاد و پرورش پیشنهادهای باارزش همراه با نام و انگ بازرگانی معتبر، شیوه های بازاریابی، طراحی آمیزه بازاریابی، بازاریابی اجرایی، بازاریابی وراریختنی می باشد، مطابق با کتاب اصلی تدوین گردیده است.

سال : 1397
نوع : خلاصه کتاب
مشخصات فایل : 354KB / PDF
قیمت : 50,000 ريال