جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / خلاصه کتاب دکتری سراسری نیمه متمرکز مدیریت رفتار سازمانی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

خلاصه کتاب دکتری سراسری نیمه متمرکز مدیریت رفتار سازمانی

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1397 - خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی نوشته آرین قلی پور، شامل 10 فصل و 63 صفحه می باشد. این کتاب که دربرگیرنده مباحث رفتار فردی، انگیزش، ارزش ها و نگرش ها، ادراک، شخصیت، احساس، استرس، هوش، عقل گرایی، کارکردهای آشکار و کژکارکردهای پنهان رفتار سازمانی می باشد، مطابق با کتاب اصلی تدوین گردیده است.

سال : 1397
نوع : خلاصه کتاب
مشخصات فایل : 635KB / PDF
قیمت : 60,000 ريال