جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / خلاصه کتاب دکتری سراسری نیمه متمرکز رفتار مصرف کننده کتاب هدیه دهید

خلاصه کتاب دکتری سراسری نیمه متمرکز رفتار مصرف کننده

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - خلاصه کتاب رفتار مصرف کننده نوشته هاوکینز، بست و کانی و ترجمه احمد روستا و عطیه بطحایی، شامل 30 صفحه می باشد. این کتاب که دربرگیرنده مباحث تعریف رفتار مصرف کننده، نحوه دور انداختن کالا یا خدمت، خصوصیات فردی موثر در رفتار مصرف کننده و سوالات مهم مربوط به مباحث مختلف رفتار مصرف کننده می باشد، مطابق با کتاب اصلی تدوین گردیده است.

سال : 1396
نوع : خلاصه کتاب
مشخصات فایل : 351KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست