جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / خلاصه کتاب دکتری سراسری نیمه متمرکز رفتار سازمانی کتاب هدیه دهید

خلاصه کتاب دکتری سراسری نیمه متمرکز رفتار سازمانی

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - خلاصه کتاب رفتار سازمانی نوشته ریکی گریفین، گرگوری مورهد و ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، شامل 18 فصل و 79 صفحه می باشد. این کتاب که دربرگیرنده مباحث رفتار سازمانی چیست، اداره مردم و سازمان ها، مدیریت جهانی و گوناگونی در سازمان ها، انگیزش (مفاهیم اولیه)، مفاهیم جدید در انگیزش، طراحی شغل و پویایی های نقش، هدف گذاری و ارزیابی عملکرد، فشار عصبی ناشی از کار، ارتباطات و پرورش اطلاعات، پویایی گروه، تیم و گروه، رهبری، قدرت و سیاست، تصمیم گیری، ساختار اصلی سازمان، طرح سازمان، فرهنگ سازمانی، تغییر و بهسازی سازمان می باشد، مطابق با کتاب اصلی تدوین گردیده است.

سال : 1396
نوع : خلاصه کتاب
مشخصات فایل : 614KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست