جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / خلاصه کتاب دکتری سراسری نیمه متمرکز تحقیقات بازاریابی و مدیریت بازاریابی صادرات کتاب هدیه دهید

خلاصه کتاب دکتری سراسری نیمه متمرکز تحقیقات بازاریابی و مدیریت بازاریابی صادرات

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - خلاصه کتاب تحقیقات بازاریابی و مدیریت بازاریابی صادرات نوشته برانچ آلن ای و ترجمه محمد ابراهیم گوهریان، شامل 2 فصل و 80 صفحه می باشد. این کتاب که دربرگیرنده مباحث بازاریابی و بازاریابی صادرات و زیرمجموعه های مربوطه می باشد، مطابق با کتاب اصلی تدوین گردیده است.

سال : 1396
نوع : خلاصه کتاب
مشخصات فایل : 642KB / PDF
قیمت : 40,000 ريال
اعتبار کافی نیست