جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / خلاصه کتاب دکتری سراسری نیمه متمرکز استراتژی رقابتی تکنیک های تحلیل صنعت و رقبا به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

خلاصه کتاب دکتری سراسری نیمه متمرکز استراتژی رقابتی تکنیک های تحلیل صنعت و رقبا

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1397 - خلاصه کتاب استراتژی رقابتی (تکنیک های تحلیل صنعت و رقبا) نوشته مایکل پورتر و ترجمه عباس مهرپویا و جهانگیر مجیدی، شامل 18 فصل و 99 صفحه می باشد. این کتاب که دربرگیرنده مباحث تکنیک های تحلیل صنعت و رقبا، تحلیل ساختاری صنایع، استراتژی رقابتی ژنریک (عمومی)، چارچوبی برای تحلیل رقیب، پیام های بازار، تحرکات رقابتی، استراتژی شرکت در قبال خریداران و تامین کنندگان، تحلیل ساختاری درون صنایع، تکامل صنعت، محیط های عمومی صنعت، استراتژی رقابتی در صنایع نوظهور، گذار صنعت به مرحله بلوغ، استراتژی رقابتی در صنایع در حال افول، رقابت در صنایع جهانی، تحلیل استراتژیک ادغام عمودی، افزایش ظرفیت، ورود به کسب و کارهای جدید، فنون پورتفولیو در تحلیل رقیب، چگونگی انجام تحلیل صنعت می باشد، مطابق با کتاب اصلی تدوین گردیده است.

سال : 1397
نوع : خلاصه کتاب
مشخصات فایل : 1.88MB / PDF
قیمت : 80,000 ريال