جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی کارشناسی ارشد سراسری مالیه عمومی و بودجه به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی کارشناسی ارشد سراسری مالیه عمومی و بودجه

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی مالیه عمومی و بودجه شامل دو بخش مالیه و بودجه می باشد. بخش مالیه مباحث مالیه خصوصی و مشخصات آن، تعدیل درآمد و هزینه، نقش مالیات در الگوهای مختلف اقتصادی، اصل بی طرفی مالیات، دلایل صحت اصل توانایی پرداخت مالیات، تقسیم و تفکیک عملی اصل قدرت پرداخت، نظریه تساوی فداکاری در پرداخت مالیات، اندازه گیری توانایی پرداخت، طبقه بندی عمومی مالیات، مالیات بر نقل و انتقال بدون عوض معین، حساسیت مالیات های مستقیم، انواع مالیات های غیرمستقیم، مالیات بر مصرف، مالیات بر فروش، مالیات بر ارزش افزوده و تاریخچه آن، بررسی انواع مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه نظری، انواع روش های محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده، انتقال مالیات و روش های آن، نمودار مالیات و انحصار بر هر واحد تولید، صنایع و تقسیم بندی آن ها از لحاظ هزینه تولید، ظرفیت مالیاتی و دیدگاه های آن، انواع سرمایه های ملی، سیاست پولی، نتایج توزیع مجدد درآمد و انتقادات وارده بر آن، شرایط لازم برای اجرای سیاست توزیع مجدد درآمد، انواع روش های اندازه گیری درآمد، الگوی سه بخشی، ضرایب تکاثر، مدل واگنر یا قانون واگنر، مدل پیکاک و وایزمن، کالای اقتصادی و انواع آن را در بر گرفته و بخش بودجه شامل مباحث بودجه و کلیه اصول آن، انحراف از اصل وحدت بودجه، سیاست های پولی و مالی، تعادل اقتصادی بلندمدت، تعادل اجتماعی، سیاست کسر بودجه، تعادل بودجه از نظر لیبرالیسم قرن 19، پیامدهای تامین مالی از طریق ایجاد پول، مراحل بودجه و شرح تک تک جزئیات آن ها، به انضمام نکات کلیدی درس مالیه عمومی و بودجه می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع کارشناسی ارشد سراسری، آزاد و پیام نور است. جزوه درسی درس مالیه عمومی و بودجه شامل 111 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 4.36MB / PDF
قیمت : 220,000 ريال