جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی کارشناسی ارشد سراسری سلولی و مولکولی بخش دوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی کارشناسی ارشد سراسری سلولی و مولکولی بخش دوم

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی سلولی و مولکولی شامل مباحث هسته؛ هستک، کروماتین و ساختار ژنوم، DNA - همانندسازی؛ ترمیم و نوترکیبی، RNA - بیان ژن و ترجمه، به انضمام نکات کلیدی درس سلولی و مولکولی می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع کارشناسی ارشد سراسری، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی و نکات کلیدی درس سلولی و مولکولی شامل 82 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 9.42MB / PDF
قیمت : 100,000 ريال