جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی کارشناسی ارشد سراسری بازاریابی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی کارشناسی ارشد سراسری بازاریابی

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی بازاریابی شامل مباحث مفاهیم بازاریابی و تجزیه و تحلیل محیط، رفتار مصرف کننده، تقسیم بازار و تعیین بازار هدف، مدیریت و کیفیت محصولات، تعیین قیمت، مدیریت توزیع، فعالیت های ترفیعی و تشویقی، انواع بازاریابی، سیر تکاملی بازارها، رقابت و پویایی آن، عناصر و رویکردهای مهم بازاریابی، روش های نوین تحقیقات بازاریابی، بازاریابی پیوسته یا متصل، برند و تقسیم بندی رویکردهای آن، به انضمام نکات کلیدی درس بازاریابی می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای کارشناسی ارشد سراسری، آزاد و پیام نور است. جزوه درسی درس بازاریابی شامل 142 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 5.23MB / PDF
قیمت : 220,000 ريال