جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی کارشناسی ارشد سراسری آیین دادرسی کیفری به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی کارشناسی ارشد سراسری آیین دادرسی کیفری

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی آیین دادرسی کیفری شامل مباحث کلیات آیین دادرسی کیفری، رابطه آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا، نظام های دادرسی کیفری، دعاوی ناشی از جرم، دعوی عمومی، دادسرا، قاعده قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب، قاعده مقتضی بودن تعقیب، ویژگی های نهاد تعقیب، موانع تعقیب دعوی عمومی، مصونیت پارلمانی، مصونیت سیاسی یا دیپلماتیک، مصونیت قضات، اناطه کیفری، جنون متهم، جهات و علل سقوط دعوی عمومی، فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، جنون متهم در حین ارتکاب جرم، عفو، نسخ مجازات قانونی، اعتبار امر مختومه، مرور زمان در مجازات های بازدارنده، ویژگی های مرور زمان، دعوی خصوصی، تقدیم دادخواست، شرایط اقامه دعوی خصوصی، دعوای خصوصی وراث مجنی علیه، تحقیقات مقدماتی، ضابطین دادگستری، رابطه بازپرس و دادستان، خصایص و ویژگی های تحقیقات مقدماتی، بازجویی و تحقیق از شاکی، بازجویی و تحقیق از متهم، تفهیم اتهام، معاینات و تحقیقات اصلی، شهادت شهود، جرح و تعدیل شهود، اصداد قرار، قرار التزام به حضور با قول شرف، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، قرار اخذ کفیل، قرار وثیقه، قرار بازداشت موقت، قرار تشدید تامین، قرار ابقای تامین، قرار عدم صلاحیت، انواع صلاحیت برون مرزی، انواع صلاحیت درون مرزی، نیابت قضایی، قرار تامین خواسته، قرار اناطه، قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، قرار مجرمیت، رد دادرسان، وکالت، دادگاه کیفری استان و هیئت منصفه، اعتراض به آراء محاکم، واخواهی، تجدیدنظر خواهی و کیفیت رسیدگی در دادگاه های تجدیدنظر استان، تجدیدنظر خواهی و کیفیت رسیدگی در دیوانعالی کشور، اعاده دادرسی، اجرای احکام، هزینه دادرسی می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع کارشناسی ارشد سراسری، آزاد و پیام نور است. جزوه درسی درس آیین دادرسی کیفری شامل 42 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 1.3MB / PDF
قیمت : 150,000 ريال