جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی کارشناسی ارشد آزاد ژنتیک مولکولی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی کارشناسی ارشد آزاد ژنتیک مولکولی

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی ژنتیک مولکولی که برگرفته از منابع و کتب اصلی زیست شناسی است، شامل مباحثی چون واحدهای تشکیل دهنده RNA و DNA، دناتوراسیون و رناتوراسیون، قانون چارگاف، پلی مورفیسم DNA، آنزیم های توپوایزومراز، آنزیم های نوکلئاز، تکنیک های تعیین توالی نوکلئوتیدی DNA، همانندسازی DNA، پرایموزوم، رپلیزوم، الگوهای مختلف همانندسازی برای DNA حلقوی، آسیب های DNA، ترمیم DNA، رونویسی RNA، عوامل رونویسی ژن ها، RNA پلیمراز پروکاریوتی، انواع RNA، اسپلایسینگ، ترمیم DNA ضمن رونویسی، ترجمه پروتئین، به انضمام نکات کلیدی درس ژنتیک مولکولی می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع کارشناسی ارشد آزاد، کارشناسی ارشد سراسری، کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور و کارشناسی ارشد وزارت بهداشت است. جزوه ژنتیک مولکولی از سری جزواتی است که به کلیه داوطلبان و متقاضیان رشته گرایش های زیست شناسی توصیه می گردد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 1.66MB / PDF
قیمت : 150,000 ريال