جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی نکات کلیدی کارشناسی ارشد سراسری روانسنجی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی نکات کلیدی کارشناسی ارشد سراسری روانسنجی

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی روانسنجی شامل مباحث تاریخچه روانسنجی و کاربرد آزمون های روانی، اندازه گیری ارزشیابی، ساخت پرسش های آزمون و تجزیه و تحلیل آن ها، اعتبار و پایایی آزمون، روایی آزمون، نرم ها یا هنجارها، به انضمام نکات کلیدی درس روانسنجی می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع کارشناسی ارشد سراسری، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی و نکات کلیدی درس روانسنجی شامل 78 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی و نکات کلیدی
مشخصات فایل : 2.68MB / PDF
قیمت : 150,000 ريال