جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی نکات کلیدی دکتری سراسری نیمه متمرکز نظریه های یادگیری به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی نکات کلیدی دکتری سراسری نیمه متمرکز نظریه های یادگیری

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی نظریه های یادگیری شامل تعاریف، یادگیری به عنوان یک فرآیند، عوامل موثر بر یادگیری، نظریه و نظریه های جدید یادگیری، تمییز نظریه های پیوندی از نظریه های شناختی، نظریه ثرندایک و شرح آن، قانون تمرین، نظریه برونر و شرح آن، الگوهای یادگیری، تعریف گاتری از یادگیری، شرطی شدن کلاسیک و روش های ایجاد تغییر در رفتار، تقویت و انواع آن، یادگیری از طریق مشاهده، یادگیری از طریق شناخت، تفکر و انواع آن، به انضمام نکات کلیدی درس نظریه های یادگیری می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی و نکات کلیدی درس نظریه های یادگیری شامل 22 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی و نکات کلیدی
مشخصات فایل : 792KB / PDF
قیمت : 70,000 ريال