جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی نکات کلیدی دکتری سراسری نیمه متمرکز مدیریت منابع انسانی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی نکات کلیدی دکتری سراسری نیمه متمرکز مدیریت منابع انسانی

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی مدیریت منابع انسانی شامل مباحث مدیریت منابع انسانی و تعریف آن، استراتژیک منابع انسانی، انواع مدل های استراتژیک منابع انسانی، کارمندیابی، سیستم آشناسازی و جامعه پذیری، مدیریت عملکرد، حقوق و دستمزد، آموزش کارکنان و مسیر شغلی، به انضمام نکات کلیدی درس مدیریت منابع انسانی می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی و نکات کلیدی درس مدیریت منابع انسانی شامل 133 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی و نکات کلیدی
مشخصات فایل : 4.34MB / PDF
قیمت : 220,000 ريال