جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی نکات کلیدی دکتری سراسری نیمه متمرکز روانسنجی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی نکات کلیدی دکتری سراسری نیمه متمرکز روانسنجی

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی روانسنجی شامل مباحث تاریخچه روانسنجی و کاربرد آزمون های روانی، اندازه گیری ارزشیابی، ساخت پرسش های آزمون و تجزیه و تحلیل آن ها، اعتبار و پایایی آزمون، روایی آزمون، نرم ها یا هنجارها، به انضمام نکات کلیدی درس روانسنجی می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی و نکات کلیدی درس روانسنجی شامل 78 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی و نکات کلیدی
مشخصات فایل : 2.68MB / PDF
قیمت : 150,000 ريال