جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی نکات کلیدی دکتری سراسری نیمه متمرکز الگوهای تدریس به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی نکات کلیدی دکتری سراسری نیمه متمرکز الگوهای تدریس

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی الگوهای تدریس شامل مباحث الگوهای یادگیری در تدریس و گروه های عمده الگوهای تدریس، به انضمام نکات کلیدی درس الگوهای تدریس می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی و نکات کلیدی درس الگوهای تدریس شامل 31 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی و نکات کلیدی
مشخصات فایل : 1.06MB / PDF
قیمت : 70,000 ريال