جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی نکات کلیدی دکتری سراسری نیمه متمرکز آسیب شناسی روانی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی نکات کلیدی دکتری سراسری نیمه متمرکز آسیب شناسی روانی

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی آسیب شناسی روانی شامل مباحث زمینه تاریخی آسیب شناسی روانی، انواع طبقه بندی ها، تعریف آسیب شناسی روانی، رتفار نابهنجار و دیدگاه های مختلف نظری درباره آن، مراحل 5 گانه روانی - جنسی فروید، اضطراب و مکانیسم های دفاعی آن، نوفرویدگرایان، گشتالت درمانی، پدیده های اساسی پاولفی و درمان های آن، دیدگاه زیست شناختی، روان شناسی شناختی، بیماری پذیری - فشار روانی، آزمون های فرافکن، آزمون های هوش، انواع ارزیابی ها، آزمون نوروپسیکولوژی، مغزنگاری، شرح حال بالینی، آزمایشگری علمی، متاآنالیز، همبستگی، آزمایش های طبیعت و تشخیص و پایایی، به انضمام نکات کلیدی درس آسیب شناسی روانی می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی و نکات کلیدی درس آسیب شناسی روانی شامل 41 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی و نکات کلیدی
مشخصات فایل : 1.74MB / PDF
قیمت : 100,000 ريال