جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی دکتری سراسری نیمه متمرکز نظریه های برنامه ریزی درسی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی دکتری سراسری نیمه متمرکز نظریه های برنامه ریزی درسی

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی نظریه های برنامه ریزی درسی شامل مباحثی پیرامون مقدمات برنامه ریزی درسی، فلسفه و برنامه ریزی درسی، مراحل برنامه ریزی و فرآیند تدوین هدف، محتوا، اجرای برنامه و ارزشیابی، به انضمام نکات کلیدی درس نظریه های برنامه ریزی درسی می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی درس نظریه های برنامه ریزی درسی شامل 35 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 1.13MB / PDF
قیمت : 100,000 ريال