جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی دکتری سراسری نیمه متمرکز مشاوره و روان درمانی گروهی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی دکتری سراسری نیمه متمرکز مشاوره و روان درمانی گروهی

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی مشاوره و روان درمانی (گروهی) شامل مباحث مفاهیم و فنون مشاوره گروهی، رویکرد روان تحلیلی به گروه، مشاوره گروهی ارائه شده توسط آدلر، روان نمایشی، رویکرد فردمحور در گروه ها، گشتالت درمانی گروهی، رویکرد وجودی به گروه، واقعیت درمانی گروهی، درمان های عقلانی؛ عاطفی و رفتاری در گروه و رویکردهای شناختی رفتاری گروه، تحلیل تبادلی (محاوره ای)، درمان راه حل محور کوتاه مدت در گروه ها، به انضمام نکات کلیدی درس مشاوره و روان درمانی (گروهی) می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی و نکات کلیدی درس مشاوره و روان درمانی گروهی شامل 193 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 7.71MB / PDF
قیمت : 240,000 ريال