جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی دکتری سراسری نیمه متمرکز متون نثر به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی دکتری سراسری نیمه متمرکز متون نثر

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی متون نثر شامل مباحث قابوسنامه، سیاست نامه، تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار، تاریخ بیهقی، کلیله و دمنه، چهار مقاله، مرصادالعباد، گلستان سعدی، تاریخ جهانگشای جوینی و مرزبان نامه، به انضمام نکات کلیدی درس متون نثر می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد و پیام نور است. جزوه درسی و نکات کلیدی درس متون نثر شامل 118 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 3.85MB / PDF
قیمت : 220,000 ريال