جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی دکتری سراسری نیمه متمرکز مبانی فلسفی و نظری مدیریت آموزشی بخش اول به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی دکتری سراسری نیمه متمرکز مبانی فلسفی و نظری مدیریت آموزشی بخش اول

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی مبانی فلسفی و نظری مدیریت آموزشی شامل مباحث مفاهیم سازمان و مدیریت و ارتباط آن ها، وظایف و نقش های مدیر، و رفتار سازمانی و انگیزش، به انضمام نکات کلیدی درس مبانی فلسفی و نظری مدیریت آموزشی می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی و نکات کلیدی درس مبانی فلسفی و نظری مدیریت آموزشی شامل 200 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 8.4MB / PDF
قیمت : 140,000 ريال