جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی دکتری سراسری نیمه متمرکز روانشناسی تربیتی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی دکتری سراسری نیمه متمرکز روانشناسی تربیتی

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی روانشناسی تربیتی شامل مباحث جایگاه علمی و روش های پژوهش در روانشناسی تربیتی، رفتارهای ورودی؛ سبک های یادگیری و ویژگی های شناختی یادگیرندگان، نظریه های یادگیری، انگیزش، روش های آموزش، ارزشیابی؛ اندازه گیری و آزمون، به انضمام نکات کلیدی درس روانشناسی تربیتی می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی و نکات کلیدی درس روانشناسی تربیتی شامل 116 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 4.4MB / PDF
قیمت : 220,000 ريال