جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی دکتری سراسری نیمه متمرکز رفتار سازمانی پیشرفته به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی دکتری سراسری نیمه متمرکز رفتار سازمانی پیشرفته

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی رفتار سازمانی پیشرفته شامل مباحث پیش در آمدی بر رفتار سازمانی، رفتار سازمانی در سطح جهانی، مبانی رفتار فرد، مفاهیم اصلی انگیزش، انگیزش: از مفاهیم تا کاربرد، تصمیم گیری فردی، مبانی رفتار گروه، شناخت تیم، ارتباطات، رهبری، قدرت و سیاست، تعارض و مذاکره، ساختار سازمانی، تکنولوژی و طرح ریزی شغل، ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش، فرهنگ سازمانی و تغییر و بهبود سازمانی، به انضمام نکات کلیدی درس رفتار سازمانی پیشرفته می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی و نکات کلیدی درس رفتار سازمانی پیشرفته شامل 166 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 5.78MB / PDF
قیمت : 220,000 ريال