جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی دکتری سراسری نیمه متمرکز حقوق جزای اختصاصی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی دکتری سراسری نیمه متمرکز حقوق جزای اختصاصی

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی حقوق جزای اختصاصی شامل مباحث منابع حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم بر ضد شخصیت معنوی افراد، جرایم علیه اموال و مالکیت، به انضمام نکات کلیدی درس حقوق جزای اختصاصی می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد و پیام نور است. جزوه درسی درس حقوق جزای اختصاصی شامل 30 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 1.01MB / PDF
قیمت : 100,000 ريال