جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی دکتری سراسری نیمه متمرکز بازاریابی بین الملل به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی دکتری سراسری نیمه متمرکز بازاریابی بین الملل

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی بازاریابی بین الملل شامل مباحث بازاریابی بین المللی، محیط اقتصادی بین الملل و فرهنگ حاکم بر آن، محیط های سیاسی بین المللی، محیط های قانونی (حقوقی) بین الملل، انتخاب بازار بین المللی و مطالعاتی پیرامون بازار بین الملل، استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی، سیاست های محصول در بازاریابی بین المللی، کانال های توزیع در بازاریابی بین المللی، مقوله قیمت گذاری در بازاریابی بین المللی، ترویج در بازاریابی بین المللی، اعتبارات اسنادی در صادرات و اصطلاحات اینکوترمز، سازماندهی بازاریابی بین المللی، به انضمام نکات کلیدی درس بازاریابی بین الملل می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی و نکات کلیدی درس بازاریابی بین الملل شامل 184 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 5.9MB / PDF
قیمت : 240,000 ريال