جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی دکتری سراسری نیمه متمرکز استنباط آماری به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی دکتری سراسری نیمه متمرکز استنباط آماری

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی استنباط آماری شامل مباحث آمار استنباطی و انواع آن، برآورد و ویژگی های آن، آزمون فرضیه، انواع خطاها، محاسبه توان آزمون، فاصله اطمینان و انواع آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک، به انضمام نکات کلیدی درس استنباط آماری می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی و نکات کلیدی درس استنباز آماری شامل 45 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 1.59MB / PDF
قیمت : 150,000 ريال