جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی دکتری آزاد نظریه های روان درمانی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی دکتری آزاد نظریه های روان درمانی

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی نظریه های مشاوره و روان درمانی شامل مباحث تعاریف؛ تفاوت ها و بنیان های نظری روی آوری به روان درمانی و مشاوره، نظریه های تحلیلی یونگ و آدلر، نظریه روان درمانی گشتالت پرز، درمان وجودی - انسان گرایی، نظریه های واقعیت درمانی گلاسر؛ درمان مبتنی بر تحلیل محاوره ای برن و رشد منابع انسانی کارخوف، به انضمام نکات کلیدی درس نظریه های مشاوره و روان درمانی می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی درس نظریه های مشاوره و روان درمانی شامل 84 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 3.37MB / PDF
قیمت : 180,000 ريال